Политика конфиденциальности

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Політика конфіденційності (надалі — «Політика»), розроблена ФОП ВОРОБЙОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ, ЄДРПОУ 3336713259, зареєстрований за адерсою Україна, 03049, місто Київ, вулиця Генерала Геннадія Воробйова, будинок 13Г, квартира 114, визначає умови, цілі, порядок та заходи щодо забезпечення безпеки і захисту персональних даних відвідувачів сайту https://footers.com.ua


1.2. Політика розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Терміни, використані в Політиці, тлумачаться відповідно до їх визначення в законі та з урахуванням розділу «Терміни та визначення». ФОП ВОРОБЙОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ, ЄДРПОУ 3336713259, зареєстрований за адерсою Україна, 03049, місто Київ, вулиця Генерала Геннадія Воробйова, будинок 13Г, квартира 114 гарантує дотримання конфіденційності отриманих персональних даних відвідувачів сайту.


1.3. Ця Політика розроблена з урахуванням останніх змін у законодавстві, яке регулює захист персональних даних, зокрема вимог Загального регламенту захисту даних (Регламент ЄС № 2016/679 від 27.04.2016 або GDPR — General Data Protection Regulation).


2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


2.1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ — це інформація або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована за наданими даними.


2.2. САЙТ — інформаційний ресурс в Інтернеті за адресою https://footers.com.ua


2.3. ВІДВІДУВАЧ САЙТУ — фізична особа, яка має доступ до Сайту через Інтернет та використовує його матеріали та інформацію, а в подальшому може стати Покупцем згідно з Договором публічної оферти.


2.4. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ (далі – Адміністрація) — працівники, які контролюють та управляють ресурсами Сайту. Вони представляють інтереси та діють від імені ФОП ВОРОБЙОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ, ЄДРПОУ 3336713259, зареєстрований за адерсою Україна, 03049, місто Київ, вулиця Генерала Геннадія Воробйова, будинок 13Г, квартира 114, обробляють та організовують процес обробки персональних даних, наданих Відвідувачем, визначають цілі цієї обробки, склад та тип даних, що обробляються, та в подальшому є Продавцем відповідно до Договору публічної оферти.


2.5. IP-АДРЕСА — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, яка формується за протоколом IP.


3. СПОСОБИ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


3.1. Адміністрація обробляє персональні дані Відвідувачів Сайту такими методами: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (надання), видалення, знищення персональних даних.

3.2. Персональні дані Відвідувачів Сайту зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються з метою, визначеною в пункті 4.3 Політики.

3.3. Адміністрація може доручити обробку персональних даних третій стороні, дотримуючись вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.4. Передача персональних даних Відвідувачів Сайту за запитом державних органів або органів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України.


4. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЇХ МЕТА ОБРОБКИ


4.1. Список персональних даних, що підлягають захисту Адміністрацією, визначається на основі Закону України «Про захист персональних даних».

4.2. Під час перегляду Сайту автоматично реєструються деякі дані про комп'ютер, з якого відвідувач переглядає сайт Адміністрації. Збирається така технічна інформація: IP-адреса; інформація з cookies; тип браузера і операційної системи; час доступу; URL сайту, з якого здійснено перехід.

4.3. Адміністрація обробляє і захищає персональні дані осіб, які заповнили будь-які форми зворотного зв'язку на Сайті, з наступними цілями:

4.3.1. надання зацікавленим особам інформації про товар, який представлений на Сайті Адміністрації, та оформлення замовлення;

4.3.2. виконання договору;

4.3.3. надсилання Відвідувачам Сайту, за їх згодою, довідкової, маркетингової та рекламної інформації на зазначений номер телефону та/або месенджери, та/або електронну пошту;

4.3.4. надання консультацій з питань, пов'язаних з покупкою товару, який розміщений на Сайті;

4.3.5. ведення звітності та статистики;

4.3.6. адміністрування Сайту;

4.3.7. підтвердження повноти та достовірності наданих Відвідувачем даних;

4.3.8. інформування Відвідувача про стан його замовлення.

4.4. Перелік персональних даних, що обробляються, включає: прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, електронну пошту, місце проживання тощо.

4.5. Особа, яка заповнила форму заявки на Сайті, добровільно надає Адміністрації персональні дані, зазначені в п. 4.4 Політики.

4.6. Заповнюючи будь-які форми на Сайті, суб'єкт персональних даних добровільно погоджується з Політикою та дає згоду на обробку персональних даних, зазначених в п. 4.4 Політики.

4.7. Обробка персональних даних Відвідувачів Сайту здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, включаючи використання інформаційних систем з засобами автоматизації.

4.8. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Відвідувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, блокування, копіювання, поширення та інших неправомірних дій третіх осіб.

4.9. Якщо Відвідувач не згоден з умовами Політики конфіденційності, він повинен припинити використання Сайту і негайно залишити його.

4.10. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Відвідувачем.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВІДВІДУВАЧА САЙТУ (СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ)


5.1. Суб'єкт персональних даних має право:

5.1.1. вимагати уточнення, оновлення, блокування або знищення своїх персональних даних;

5.1.2. вимагати інформування всіх осіб, яким були повідомлені його невірні або неповні персональні дані, про всі внесені виправлення і доповнення;

5.1.3. оскаржувати неправомірні дії або бездіяльність при обробці його персональних даних в установленому законом порядку;

5.1.4. користуватися іншими правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

5.1.5. Відвідувачі Сайту зобов'язані надавати лише достовірні дані про себе;

5.1.6. Згода на обробку персональних даних надається Відвідувачем Сайту на весь період, необхідний Адміністрації для досягнення цілей обробки.

5.2. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана Відвідувачем Сайту шляхом направлення письмової заяви через засоби електронного або мобільного зв’язку Адміністрації.

5.3. Особи, які передали Адміністрації через Сайт інформацію про іншого суб'єкта персональних даних без його згоди, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ


6.1. Адміністрація не обробляє жодних спеціальних категорій персональних даних.

6.2. Персональні дані Відвідувача можуть бути передані державним і судовим органам лише за наявності законних підстав і відповідного запиту.

6.3. Адміністрація зобов'язана забезпечити конфіденційність і збереження персональних даних Відвідувача.

6.4. Адміністрація зобов'язується повідомити осіб, які отримали персональні дані Відвідувача, що ці дані можуть бути використані тільки для цілей, для яких вони були надані, і вимагати підтвердження дотримання цього правила.

6.5. Адміністрація має право використовувати інформацію, отриману під час виконання договору публічної оферти та/або договору купівлі-продажу товару.


7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ І БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


7.1. Обробка персональних даних відповідає вимогам Регламенту 2016/679 Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року. Для забезпечення повного захисту персональних даних Користувачів на території України ця Політика конфіденційності розроблена з урахуванням вимог законодавства України, включаючи Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про електронну комерцію», Закон України «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.

7.2. Адміністрація вживає заходів технологічної та операційної безпеки для захисту інформації, що надається Відвідувачами сайту, від несанкціонованого доступу, розкриття, спотворення, блокування або знищення.

7.3. До заходів, які Адміністрація вживає, відносяться:

7.3.1. Застосування правових, технічних і організаційних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних.

7.3.2. Використання антивірусного програмного забезпечення на комп'ютерах Адміністрації.

7.3.3. Встановлення правил доступу до персональних даних та контроль за прийнятими заходами з їх захисту.

7.3.4. Доступ до персональних даних надається виключно уповноваженим особам Адміністрації, які зобов'язані зберігати конфіденційність цієї інформації.


8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


8.1. У разі виникнення суперечок або розбіжностей, що відносяться до відносин, що охоплюються цією Політикою конфіденційності, Відвідувач та Адміністрація вирішують їх шляхом переговорів.

8.2. Якщо домовленості не буде досягнуто, конфлікт може бути переданий до розгляду судовим органам відповідно до чинного процесуального законодавства.


9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1. У разі внесення відповідних змін або доповнень до чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, політика може бути змінена або доповнена.

9.2. Адміністрація може в односторонньому порядку змінювати політику за своїм власним розсудом у будь-який час.

9.3. Всі відносини, які включають участь Адміністрації та стосуються обробки та захисту персональних даних і не відображені безпосередньо в Політиці, регулюються відповідно до чинного законодавства України щодо захисту персональних даних.

9.4. Політика доступна для ознайомлення та перегляду на Сайті у вільному доступі.

9.5. Виконання вимог політики контролюється Адміністрацією або відповідальною особою, яка забезпечує організацію обробки персональних даних.

Добро пожаловать в наш магазин обуви, где стиль и комфорт встречаются!

Добро пожаловать в наш магазин обуви, где стиль и комфорт встречаются! В нашем магазине обуви мы верим, что каждый человек заслуживает качественной обуви, которая не только добавит стиль к вашему образу, но и обеспечит максимальный комфорт в течение всего дня. Мы гордимся тем, что предлагаем широкий выбор моделей, которые удовлетворят ваши высокие ожидания. Наша команда экспертов внимательно отбирает лучшие бренды и модели обуви, чтобы вы могли иметь доступ к последним трендам и инновациям в мире моды. Мы работаем непосредственно с ведущими производителями, что гарантирует качество и надежность каждой пары обуви, которую вы приобретете у нас. Наш магазин не просто продает обувь, мы создаем незабываемый опыт покупки для каждого из наших клиентов. Наши преданные работники всегда готовы предоставить вам профессиональную консультацию и помочь с выбором идеальной пары обуви, соответствующей вашему стилю и потребностям.

Мы понимаем, что ваше время ценно, поэтому мы предлагаем быструю и удобную доставку прямо к вашему порогу. Кроме того, мы гарантируем отличное обслуживание и безопасность вашей личной информации. Ваше удовольствие – наш приоритет.

Добро пожаловать в наш магазин обуви, где стиль и комфорт встречаются! В нашем магазине обуви мы верим, что каждый человек заслуживает качественной обуви, которая не только добавит стиль к вашему образу, но и обеспечит максимальный комфорт в течение всего дня. Мы гордимся тем, что предлагаем широкий выбор моделей, которые удовлетворят ваши высокие ожидания. Наша команда экспертов внимательно отбирает лучшие бренды и модели обуви, чтобы вы могли иметь доступ к последним трендам и инновациям в мире моды. Мы работаем непосредственно с ведущими производителями, что гарантирует качество и надежность каждой пары обуви, которую вы приобретете у нас. Наш магазин не просто продает обувь, мы создаем незабываемый опыт покупки для каждого из наших клиентов. Наши преданные работники всегда готовы предоставить вам профессиональную консультацию и помочь с выбором идеальной пары обуви, соответствующей вашему стилю и потребностям.

Мы понимаем, что ваше время ценно, поэтому мы предлагаем быструю и удобную доставку прямо к вашему порогу. Кроме того, мы гарантируем отличное обслуживание и безопасность вашей личной информации. Ваше удовольствие – наш приоритет.