ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (далі — «Оферта» або «Договір») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі — «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.


ТОВАР – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті в каталозі та поміщений у «кошик» або оформлений шляхом «швидкої покупки».


САЙТ – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації за адресою https://footers.com.ua створених для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару в каталозі за допомогою мережі Інтернет.


ПОКУПЕЦЬ – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на Сайті.


ПРОДАВЕЦЬФОП ВОРОБЙОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ, ЄДРПОУ 3336713259, зареєстрований за адерсою Україна, 03049, місто Київ, вулиця Генерала Геннадія Воробйова, будинок 13Г, квартира 114.


МЕНЕДЖЕР – відповідальна особа, яка представляє інтереси Продавця на Сайті.


ЗАМОВЛЕННЯ – належним чином оформлений та розміщений за допомогою функціоналу Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.


ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ – компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, що може бути інтегрованим у функціонал Сайту для оплати Покупцем Товару, що придбавається останнім.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Продавець зобов’язується продати товар на основі замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар на умовах цього Договору.

2.2. Згодою дотримуватися умов цього Договору є акцепт Покупцем умов цього Договору.

2.3. Акцептом Покупець підтверджує свою повну та беззаперечну згоду з усіма положеннями та правилами цього Договору, а також з політиками, правилами та іншими сторінками Сайту/Сторінки, без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомився з ними до моменту вчинення акцепту.

2.4. Моментом акцепту є одна з наступних дій:

2.4.1. направлення потенційним Покупцем Продавцю замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту;

2.4.2. підтвердження замовлення через будь-який канал зв’язку, що з'єднує Продавця з потенційним Покупцем;

2.4.3. направлення потенційним Покупцем Продавцю запиту на дзвінок за допомогою інформаційної системи Сайту для оформлення замовлення;

2.4.4. Самостійне звернення потенційного Покупця до Продавця за допомогою телефонного дзвінка та/або направлення повідомлення на електронну адресу та/або меседжери та\або надсилання повідомлення в соціальні мережі ( Інстаграм, Фейсбук, тощо), які зазначені на Сайті для оформлення замовлення.

2.5. У разі необхідності або за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.


3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


3.1. Замовлення формується шляхом вибору товару в каталозі, додавання його до «кошика» або оформлення через «швидке замовлення», і заповнення заявки (ім'я, прізвище, номер телефону, електронна пошта, інформація про доставку) для подальшого погодження всіх істотних умов з Менеджером.

3.2. Після формування Замовлення протягом 48 годин Менеджер зв'язується з Покупцем за номером телефону, вказаним у заявці, для узгодження умов замовлення, доставки, оплати товару, надання консультацій щодо товару тощо.

3.3. Після узгодження деталей з Менеджером, останній надсилає Покупцеві на електронну пошту та/або месенджери рахунок на оплату за товар, який містить інформацію про найменування, кількість, артикул, ціну, умови доставки, якщо інший порядок оплати не був узгоджений сторонами.

3.4. Якщо будь-якій зі Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання неякісної послуги при покупці товару.

3.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

3.6. Укладаючи договір, тобто акцептуючи умови цієї пропозиції (оферти) шляхом оформлення замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, який діє протягом усього терміну дії договору і необмежений термін після його закінчення. Крім того, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього договору. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без додаткових повідомлень з метою виконання замовлення. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.


4. ЦІНИ ТА УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ


4.1. Ціни на товари встановлюються Продавцем самостійно і вказані на Сайті. Всі ціни на товари вказані в гривнях.

4.2. Ціни на товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від ринкової ситуації. Однак, ціна окремої одиниці товару, повністю оплачена Покупцем, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Ціна товару, вказана на Сайті, не включає вартість доставки товару Покупцю. Вартість доставки Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки.

4.4. Відповідно до умов цієї Оферти, Покупець здійснює оплату товару наступними способами:

4.4.1. через систему електронних платежів Фінансового агента, передбачену функціоналом Сайту. До процедури оплати через цю систему застосовуються правила, визначені Фінансовим агентом; або

4.4.2. на розрахунковий рахунок Продавця, наданий під час оформлення Замовлення, зазначаючи у графі «Призначення платежу» номер відповідного Замовлення. У разі ненадання або некоректного зазначення цієї інформації, Продавець не несе відповідальності за можливе порушення умов Оферти та додаткові витрати, спричинені такими діями Покупця; або

4.4.3. через Службу доставки з використанням системи післяплати за отриманий товар.

4.5. Рахунок на оплату дійсний протягом 24 годин. Якщо кошти не будуть внесені на розрахунковий рахунок Продавця у визначений термін, рахунок анулюється, і зобов’язання між Сторонами не виникають.

4.6. Зобов'язання Покупця щодо оплати товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Продавця та надсилання Покупцем квитанції про оплату на електронну пошту або месенджер Продавця.

4.7. Покупець самостійно оплачує послуги платіжних систем/терміналів.

4.7.1. Доставка товару здійснюється перевізником «Нова Пошта», оплата доставки відбувається за рахунок Покупця згідно з тарифами перевізника.

4.7.2. Продавець зобов’язується передати товар відповідній Службі доставки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення. У разі виникнення обставин, що ускладнюють передання товару, Продавець має право здійснити передання товару протягом 7 (семи) робочих днів.

4.8. Доставка товару здійснюється згідно з правилами перевезення Служби доставки. Продавець не несе відповідальності за неможливість передання товару обраним Покупцем способом через обставини, спричинені діями Служби доставки.

4.9. У момент отримання товару Покупець перевіряє його на відповідність кількості, комплектності та якості.

4.10. Під час отримання товару Покупець зобов'язується перевірити його на наявність пошкоджень і, у разі виявлення недоліків, пред'явити претензії Службі доставки та оформити акт про дефекти або інший документ, що підтверджує неналежну якість товару.

4.11. Претензії Покупця щодо видимих дефектів товару, його комплектності та якості не приймаються після отримання товару Покупцем.


5.  ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ


5.1. Покупець має право обміняти або повернути товар належної якості в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

5.2. Повернення товару належної якості можливе лише за умови збереження його товарного вигляду, споживчих властивостей, відсутності слідів використання, а також наявності документа, що підтверджує факт покупки.

5.3. Повернення товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця і не підлягає відшкодуванню.

5.4. Повернення коштів за товар належної якості здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання Продавцем цього товару на розрахунковий рахунок Покупця, з якого була здійснена оплата, або на інші реквізити, надані Покупцем, за його письмовою заявою.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За порушення умов цієї Оферти Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

6.2. Порушенням Оферти вважається її невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених у цій Оферті.

6.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання умов цієї Оферти, якщо Покупець не надав необхідної інформації для її виконання, або надав інформацію у неповному обсязі чи надав суперечливу та/або недостовірну інформацію.

6.4. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну діями третіх осіб, кур'єрськими або поштовими службами.

6.4.1. У випадку, якщо Покупець здійснив оплату, але не отримав товар з причин, незалежних від волі Продавця, такі кошти не підлягають поверненню.


7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ТА ФОРС МАЖОРИ


7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили.

7.2. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 3 (трьох) місяців, кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому випадку Договір вважається припиненим за умови досягнення Сторонами згоди щодо правових наслідків.

7.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за Договором, повинна письмово повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору не пізніше 5 (п'яти) робочих днів. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена відповідним документом Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу України.

7.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи закінчення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань за Договором.


8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІІ


8.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті під час оформлення Замовлення, Покупець дає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (включаючи передачу) своїх персональних даних, а також на виконання інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передача Продавцем інформації контрагентам і третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, включаючи виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації вимагається чинним законодавством України.

8.3. Покупець відповідає за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у разі неактуальності інформації про Покупця або її невідповідності дійсності.


9. ІНШІ УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ


9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання, як зазначено у п. 2.4. Договору, і залишається в силі до повного виконання Сторонами його умов.

9.2. У випадках, що не регулюються цим Договором, Сторони діють відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Сторони підтверджують своє повне і однозначне розуміння предмету та змісту цього Договору, а також прав і обов'язків кожної Сторони, що виникають або пов'язані з виконанням Договору, зокрема суть термінів, використаних у Договорі, та відповідність тексту Договору їх намірам і волі.

9.4. Якщо будь-яке положення (частина) Договору стає недійсним з будь-яких причин, це не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

9.5. Сторони домовляються, що до правовідносин, які виникають на основі цього Договору, застосовується законодавство України.


РЕКВІЗИТИ: 


ФОП ВОРОБЙОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ 

ЄДРПОУ 3336713259

Україна, 03049, місто Київ, вулиця Генерала Геннадія Воробйова, будинок 13Г, квартира 114

+38(099)984-93-33

info@footers.com.ua